Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE

Адвокати

 

Адвокатско съдружие “Гайдаров и Дочев“ е създадено през 2010 година и обединява дейността на двамата управляващи съдружници -  адвокат Георги Дианов Гайдаров, член на Софийска адвокатска колегия, и адвокат Димитър Благомиров Дочев, член на Варненската адвокатска колегия. По-късно, през 2013 година съдружниците обединяват своята дейност  в Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев”. Стремежът към развитие неминуемо доведе до разширяване сферите на дейност и увеличаване на екипа ни. През 2014 г. част от него стана  адвокат Стефания Веселинова Стоилова,  през 2018-та година се присъединява адвокатски сътрудник  Илина Василева, а през 2019 година -  адвокатски сътрудник Марийола Зехирева. С цел по-бързото и навременно обслужване на клиентите, дружеството развива дейността си чрез два централни офиса – в град София и в град Варна, и екип от шестима висококвалифицирани юристи, завършили най-престижните университети в България  и Европа.

Всеки от афилираните към дружеството адвокати е наложил се професионалист с дългогодишен опит в различни области на правото, като нашата експертна взаимовръзка обуславя всеобхватното и квалифицирано обслужване, което предоставяме ежедневно. В своята дейност ние поставяме акцент върху професионалното и коректното отношение към нашите клиенти, като приоритет за нас са тяхното доверие и сигурност. Ние непрекъснато се стремим да повишаваме нивото на професионална компетентност на екипа.


 Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев” може да бъде Ваш сигурен и надежден партньор в областта на гражданското, търговското, банковото, административното, данъчното право, миграционното и международно частно право. По - специално, екипът ни се отличава с изключително задълбочена компетентност и богат опит във вещноправните, облигационните и търговските правоотношения, както и в процесуалното представителство на клиенти в съдебното изпълнение и в производства по несъстоятелност.

В своята практика Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев” обслужва български и чуждестранни физически и юридически лица, които осъществяват своята дейност на територията на Република България.

 


 

 Адвокат - Георги Гайдаров

УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГАЙДАРОВ И ДОЧЕВ"

Адвокат Георги Гайдаров завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 година. Адвокат Гайдаров притежава магистърска степен и по специалност „Публични Финанси“, придобита във Финансово-счетоводния факултет на Икономически университет – Варна. Завършил е Първа езикова гимназия - гр.Варна, с интензивно изучаване на английски език.

Адвокат Гайдаров към настоящия момент притежава над 18 години юридически стаж. През периода от 2001 до 2006 година е бил първоначално стажант, а после и съдия в гр.Варна, а от 2007 година е адвокат към Софийска адвокатска колегия. От 2010 година е и Арбитър към Международния търговски арбитраж – UNCITRAL.

Благодарение на дългогодишния му опит като адвокат и магистрат, адвокат Гайдаров е тесен специалист в областта на вещното, търговското, банковото и облигационното право, както и в производствата по несъстоятелност.

В практиката си адвокат Гайдаров е реализирал се специалист с богата професионална биография, ползващ се с доверието на своите клиенти, което се доказва от непрекъснато увеличаващата се клиентела на кантората.

Адвокат Гайдаров владее английски и руски език.

Включен в списъка за ликвидатори към Агенцията по вписванията.

 

Тясна специализация:

 • Гражданско, търговско и облигационно право. Сливания и придобивания
 • Движими и недвижими имоти. Тесен специалист по вещно право
 • Изпълнително производство и производство по несъстоятелност
 • Застрахователното и банковото право. Обезпечения на кредити
 • Спортно право
 • Данъчно право

Телефони: 0884 656 852   |   0895 428 596  |  02 885 19 95 ; E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Адвокат - Димитър Дочев

УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГАЙДАРОВ И ДОЧЕВ"

Адвокат Димитър Дочев завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 година. Възпитаник е на Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри" - град Варна, с интензивно изучаване на френски и английски език.

Адвокат Дочев притежава над 17 години адвокатски стаж. Специалист е в областта на гражданското, облигационното и търговско право, в частност в производства по несъстоятелност.  Успешно е реализирал процедури по ЗОЗ - учредяване и вписване, изменение и заличаване на особени залози, както и пристъпване към изпълнение. Адвокат Дочев има богат опит и в областта на административното право и процес.

Благодарение на знанията, подготовката и дългогодишния си процесуален опит адвокат Дочев е надежден процесуален представител на физически и юридически лица пред българските съдилища.

Адвокат Дочев осъществява успешно цялостно правно обслужване на няколко големи български дружества, които осъществяват своята търговска дейност в различни сфери.

Адвокат Дочев владее френски и английски  език. 

 

Тясна специализация:

 • Гражданско, търговско и облигационно право
 • Банково и застрахователно право
 • Движими и недвижими имоти. Ипотеки
 • Производства по ЗОЗ
 • Изпълнително производство и производство по несъстоятелност
 • Административно право

 

Телефони: 0899 899 024  |  052 612 068; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Адвокат - Стефания Стоилова

Адвокат Стефания Веселинова Стоилова е завършила с магистърска степен специалност „Международно и Европейско Право“ в Юридическия факултет на Унивеситета Страсбург 3 през 2011 г., както и специалност „Международно частно право“ през 2012 г. Завършила е Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“– гр. Благоевград с профил френски език.

Адвокат Стефания Веселинова Стоилова е специалист в областта на гражданското, търговското, трудовото, семейното, административното, европейското и международното право. Адвокат Стоилова притежава богат опит в областта на дружественото право, в частност в учредяването на сдружения с нестопанска цел. Успешно е реализирала ръководството на няколко проекта свързани с цялостното консултиране на Федарации в областта на спортното право, както и в подготовката на документи за получаване на спортна лицензия.

Адвокат Стоилова ссъществява процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела. Благодарение на своя опит, професионално поведение и индивидуално отношение към всеки клиент, адвокат Стоилова се ползва с изключително доверие сред клиентите.

Адвокат Стоилова владее отлично френски и английски език.

 

Тясна специализация:

 • Европейско и международно частно право
 • Гражданско, търговско и облигационно право
 • Данъчно право
 • Банкови сделки, ценни книжа и ЗДФО
 • Изпълнителни производства
 • Охранителни производства
 • Правен статут на чужденницте

 

Телефони: +359 887 219 113; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   


   

 

Zhenya Dimitrova 2Адвокат - Женя Светлозарова Димитрова

Адвокат Женя Светлозарова Димитрова завършва с отличие специалност „Право“ през 2017 г. В Софийски университет „Свети Климент Охридски”, с профил „Правораздаване“.

За периода октомври 2013 година - март 2014 година е взела участие в програма „Еразъм” в университета „Йоханес Гутенберг” в Майнц, Германия.

Професионалното си развитие започва като адвокатски сътрудник в адвокатски кантори в София. През януари 2018 година става член на Софийска адвокатска колегия. От тогава е и част от екипа на Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев“.

Специализира в областта на Гражданското, Облигационното и Търговско право. Притежава и широк практически опит в областта на Трудовото и Миграционно право.

От октомври 2019 година до февруари 2020 година успешно провежда административен стаж към Европейската комисия, Главна дирекция „Правосъдие и потребители“, Отдел „Търговско право и Управление на дружества“.  Придобива опит в областта на управлението на банкови и кредитни институции, както и в областта на Европейското търговско право.

Владее отлично немски език (Немска езикова диплома към Гьоте институт, ниво C 2), както и юридически английски език (Езиков сертификат към Кеймбридж, профил юридически английски език, ниво С 1).

 

Тясна специализация:

 • Търговско право
 • Европейско търговско право

Телефони: +359 883 451 161E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   


Ignat StoychevАдвокат - Игнат Стойчев

Игнат Стойчев е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2012 г., със специализация „Международно право и международни отношения”. Завършил е Езикова гимназия „Йоан Екзарх” гр. Враца с английски и немски език, с пълно отличие. Участвал е в множество международни правни конференции и семинари. Има богат опит като главен юрисконсулт в Министерството на земеделието и Министерството на правосъдието в областта на административното, административнонаказателното, вещното и облигационното право, както и в областта на обществените поръчки и процесуалното представителство. В частната си практика е работил по дела в областта на банковото и застрахователното право. През 2017 г. е делегат в гр. Брюксел в работна група във връзка с българското председателство на ЕС. Участвал е в заседания на работни групи в гр. Париж на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. През 2019 г. в специализирал с пълна стипендия в Московския държавен лингвистичен университет. Защитил е сертификат по руски език от Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин”.


От 2019 г. - адвокат, член на САК, след успешно издържан адвокатски изпит.
Владее отлично английски, немски и руски език.

Включен в списъка за ликвидатори към Агенцията по вписванията.
 

Тясна специализация:

 • Търговско право
 • Обществени поръчки
 • Данъчно право
 • Административно право
 • Административно-наказателно право

 

 


Младши адвокат Марийола Зехирева

Младши адвокат Марийола Зехирева завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 година. Завършва  с отличие Гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" Сливен с профил английски и испански език.

Адвокат Марийола Зехирева притежава сертификат за завършен курс по арбитраж към Българска търговско-промишлена палата. През 2017 година получава награда от Софийска адвокатска колегия за есеистична разработка на тема „Адвокатурата-гарант за защита правата на човека“. През 2018 година получава награда за най-добър ответник в състезание по гражданско и търговско право към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Марийола Зехирева взема участие в различни семинари и конференции, в частност Семинар относно „Медицинският деликт“, Семинар относно „Проблемите на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката“.

В периода юни 2016 - октомври 2016 Марийола Зехирева работи в една от най-големите телекомуникационни компании, където практикува в областта на търговското и вещното право, а в периода ноември 2016 – ноември 2017 година е стажант към адвокатстко дружество „Гайдаров и Дочев“.  След присъединяването си като адвокатски сътрудник към дружеството през февруари 2019 г. Марийола Зехирева практикува в областта на гражданското, търговското, облигационното и вещното право. Участва в дейността на кантората като изготвя правни становища и правна документация по текущи въпроси.

Владее английски (притежава сертификат за завършен курс по юридически английски, сертификат Cambridge English: Advanced (CAE)) и испански език.

Телефон: +359 02 885 19 95; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.