Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

Адвокати

 

Адвокатско съдружие “Гайдаров и Дочев“ е създадено през 2010 година и обединява дейността на двамата управляващи съдружници -  адвокат Георги Дианов Гайдаров, член на Софийска адвокатска колегия, и адвокат Димитър Благомиров Дочев, член на Варненската адвокатска колегия. По-късно, през 2013 година съдружниците обединяват своята дейност  в Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев”. Стремежът към развитие неминуемо доведе до разширяване сферите на дейност и увеличаване на екипа ни. С цел по-бързото и навременно обслужване на клиентите, дружеството развива дейността си чрез два централни офиса – в град София и в град Варна, и екип от шестима висококвалифицирани юристи, завършили най-престижните университети в България  и Европа.

Всеки от афилираните към дружеството адвокати е наложил се професионалист с дългогодишен опит в различни области на правото, като нашата експертна взаимовръзка обуславя всеобхватното и квалифицирано обслужване, което предоставяме ежедневно. В своята дейност ние поставяме акцент върху професионалното и коректното отношение към нашите клиенти, като приоритет за нас са тяхното доверие и сигурност. Ние непрекъснато се стремим да повишаваме нивото на професионална компетентност на екипа.


 Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев” може да бъде Ваш сигурен и надежден партньор в областта на гражданското, търговското, банковото, административното, данъчното право, миграционното и международно частно право. По - специално, екипът ни се отличава с изключително задълбочена компетентност и богат опит във вещноправните, облигационните и търговските правоотношения, както и в процесуалното представителство на клиенти в съдебното изпълнение и в производства по несъстоятелност.

В своята практика Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев” обслужва български и чуждестранни физически и юридически лица, които осъществяват своята дейност на територията на Република България.

 


 

 Адвокат - Георги Гайдаров

УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГАЙДАРОВ И ДОЧЕВ"

Адвокат Георги Гайдаров завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 година. Адвокат Гайдаров притежава магистърска степен и по специалност „Публични Финанси“, придобита във Финансово-счетоводния факултет на Икономически университет – Варна. Завършил е Първа езикова гимназия - гр.Варна, с интензивно изучаване на английски език.

Адвокат Гайдаров към настоящия момент притежава над 18 години юридически стаж. През периода от 2001 до 2006 година е бил първоначално стажант, а после и съдия в гр.Варна, а от 2007 година е адвокат към Софийска адвокатска колегия. От 2010 година е и Арбитър към Международния търговски арбитраж – UNCITRAL.

Благодарение на дългогодишния му опит като адвокат и магистрат, адвокат Гайдаров е тесен специалист в областта на вещното, търговското, банковото и облигационното право, както и в производствата по несъстоятелност.

В практиката си адвокат Гайдаров е реализирал се специалист с богата професионална биография, ползващ се с доверието на своите клиенти, което се доказва от непрекъснато увеличаващата се клиентела на кантората.

Адвокат Гайдаров владее английски и руски език.

Включен в списъка за ликвидатори към Агенцията по вписванията.

 

Тясна специализация:

 • Гражданско, търговско и облигационно право. Сливания и придобивания
 • Движими и недвижими имоти. Тесен специалист по вещно право
 • Изпълнително производство и производство по несъстоятелност
 • Застрахователното и банковото право. Обезпечения на кредити
 • Спортно право
 • Данъчно право

Телефони: 0884 656 852   |   0895 428 596  |  02 885 19 95 ; E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


 

Адвокат - Димитър Дочев

УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР В АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГАЙДАРОВ И ДОЧЕВ"

Адвокат Димитър Дочев завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 година. Възпитаник е на Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри" - град Варна, с интензивно изучаване на френски и английски език.

Адвокат Дочев притежава над 17 години адвокатски стаж. Специалист е в областта на гражданското, облигационното и търговско право, в частност в производства по несъстоятелност.  Успешно е реализирал процедури по ЗОЗ - учредяване и вписване, изменение и заличаване на особени залози, както и пристъпване към изпълнение. Адвокат Дочев има богат опит и в областта на административното право и процес.

Благодарение на знанията, подготовката и дългогодишния си процесуален опит адвокат Дочев е надежден процесуален представител на физически и юридически лица пред българските съдилища.

Адвокат Дочев осъществява успешно цялостно правно обслужване на няколко големи български дружества, които осъществяват своята търговска дейност в различни сфери.

Адвокат Дочев владее френски и английски  език. 

 

Тясна специализация:

 • Гражданско, търговско и облигационно право
 • Банково и застрахователно право
 • Движими и недвижими имоти. Ипотеки
 • Производства по ЗОЗ
 • Изпълнително производство и производство по несъстоятелност
 • Административно право

 

Телефони: 0899 899 024  |  052 612 068; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Aдвокат - Марийола Зехирева

Адвокат Марийола Филева завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 година. Завършва  с отличие Гимназия с преподаване на западни езици "Захарий Стоянов" Сливен с профил английски и испански език.

През 2016 година се присъединява като стажант към екипа на Адвокатско дружество „Гайдаров и Дочев“, а от 2020 година е адвокат към Софийската адвокатска колегия.

Адвокат Марийола Филева притежава сертификат за завършен курс по арбитраж към Българска търговско-промишлена палата. През 2017 година получава награда от Софийска адвокатска колегия за есеистична разработка на тема „Адвокатурата-гарант за защита правата на човека“. През 2018 година получава награда за най-добър ответник в състезание по гражданско и търговско право към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Марийола Филева взема участие в различни семинари и конференции- семинар относно „Медицинският деликт“, семинар относно „Проблемите на иска по чл. 135 ЗЗД в теорията и практиката“ и др.

Адвокат Марийола Филева практикува в областта на гражданското, търговското, облигационното и вещното право. Притежава богат опит в областта на дружественото право, регистърните производства по ЗТТРЮЛНЦ и трудовото право. Осъществява цялостно правно обслужване на физически и юридически лица при реализирането на сделки с недвижими имоти.

Владее английски (притежава сертификат за завършен курс по юридически английски, сертификат Cambridge English: Advanced (CAE)) и испански език.

 

Тясна специализация:

 • Гражданско, търговско и облигационно право
 • Регистърни производства по ЗТРРЮЛНЦ
 • Вещно право
 • Трудово право
 • Правен статут на чужденницте
Телефон: +359 879 282 220; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


advokat cvetanaka grozevaAдвокат - Цветанка Грозева

Адвокат Цветанка Грозева  е завършила специалност Право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2015г. През 2013г., специализира Френско право в Университета Роберт Шуман в Страсбург, Франция. Тя владее английски и френски език, на отлично ниво, и притежава международно признати сертификати за владеене на двата езика. През 2008 г. завършва Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” в гр. София.

Адвокат Цветанка Грозева започва да практикува юридическата си професия от 2008г., когато започва да работи в нотариална кантора, след което започва работа в адвокатска кантора, където задълбочава своите знания и опит в областта на процесуалното право.

Участва в проекта Eurocases на АПИС ЕВРОПА АД – европейски правно информационнен регистър за практика на европейски съдилища във връзка с правото на ЕС. Притежава широк поглед върху съдебна практика на Френски съдилища във връзка с правото на ЕС.

След успешно полагане на адвокатския изпит, адвокат Грозева се вписва в Софийската адвокатска колегия през 2016 г.

От 2021 година е част от екипа на Адвокатско дружество “Гайдаров и Дочев“.

Тясна специализация:

 • Вещно право
 • Търговско право
 • Семейно и наследствено право
 • Нотариални производства
 • Процесуално представителство
 • Изпълнителни, обезпечителни и заповедни производства
Телефон: +359 899 515 323; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


dancho georgiev advokatМладши адвокат Иван Стоянов

Младши адвокат Иван Стоянов завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 година. Завършил е Езикова гимназия „Гео Милев“, град Добрич и  притежава международно признат сертификат за владеене на английски език.

Иван Стоянов започва да практикува юридическата си професия като стажант в адвокатска кантора, където развива своите познания в процесуалното право. След това стажува в нотариална кантора, където задълбочава своите познания в областта на вещното и облигационното право. Две години работи като юрисконсулт в кантората на частен съдебен изпълнител и развива своите познания в изпълнителното производство.

От 2022г. е част от екипа на Адвокатско дружество “Гайдаров и Дочев“.

 

Тясна специализация:

 • Вещно право
 • Търговско право
 • Семейно и наследствено право
 • Изпълнителни, обезпечителни и заповедни производства
Телефон: +359 899 808 818; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.