Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

КОНКУРЕНТНО ПРАВО


  Адвокатско дружество“Гайдаров и Дочев“ има богата има практика в сферата на конкурентното право и защитата от нелоялна конкуренция. Услугите, които се предлагат в сферата на конкурентното право, включват:

  • Консултации в областта на конкурентното право на Република България и антитръстовото законодателство на ЕС и по-конкретно консултации.

  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по преписки, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията, както и в производства по получаване на разрешения при концентрация на стопанска дейност.

  • Процесуално представителство пред Върховния административен съд в производства по обжалване на решения на Комисията по защита на конкуренцията.