Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ

 

ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И ИНВЕСТИЦИИТЕ ИМ В БЪЛГАРИЯ. СТАТУТ НА ЧУЖДЕНЦИ.

 

Дружеството развива активна международна дейност като обслужва проекти и сделки на чуждестранни физически и юридически лица в Република България и в чужбина, включително Великобритания, Русия, Иран и Румъния. Екипът ни предлага цялостно обслужване при организиране на пътувания, провеждане на преговори, оформяне на документи, сключване на сделки, като следи за тяхното изпълнение при стриктното съблюдаване на интересите на клиента.

През последните години акцент в работата на дружеството е извършването на всестранно и задълбочено юридическо обслужване на граждани на Великобритания, Руската Федерация и други държави във връзка с тяхната дейност в Република България.

През 2015 г. започнахме съвместна работа с адвокат Георги Табаков, член на Московкста адвокатска колегия, и адвокат Николай Николов, член на Софийска адвокатска колегия, живеещи и практикуващи в Москва. На всички наши чуждестранни клиенти можем да предложим качествено обслужване чрез офисите ни в три града в България, а при необходимост и с цел тяхното удобство, те могат да посетят и нашите партнъори в Москва и да получат лично съдействие на място.

От 2014 г. в резултат на активно сътрудничество и обмен на опит с румънските ни партньори от “Millennium Assistance”, нашите клиенти получават качествена защита и съдействие в развитие на дейността си в Румъния и на територията на целия Европейски съюз.

ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Адвокатското дружество осъществява консултации и съдействие на своите клиенти при избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите начини за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел.

Предлагаме правни консултации, подготовка на документи и оказване на съдействие на граждани на Европейския съюз и на трети страни във връзка с кандидатстване за придобиване на българско гражданство, разрешения за краткосрочно, дългосрочно, продължително и постоянно пребиваване, издаването на визи и европейска синя карта.