Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ЕВРОПЕЙСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Изпълнително производство
Европейско изпълнително производство

  • Процесуално представителство по търговски и гражданско – правни спорове по просрочени и неизплатени задължения; Обезпечително производство.
  • Съдебно събиране на просрочени задължение на фирми и физически лица;
  • Процесуално представителство по заповедно производство по чл. 417 и чл. 410 от ГПК;
  • Процесуално представителство по изпълнителни дела. Проучване на финансовото състояние на длъжника. Водене на преговори с длъжника. Представителство по осъществяване на принудително изпълнителни действия на ЧСИ;
  • Защита срещу действия на съдебен изпълнител и осъществяване на процесуално представителство по тези спорове;
  • Специализирана защита на длъжници при дела, образувани от банки, небанкови кредитни институции, дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване, мобилни оператори и др.;
  • Изготвяне и депозиране на частни жалби и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с производството;
  • Събиране на просрочени и неизплатени задължения от български и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина, вкл. Италия, Испания, Великобритания, Гърция и др. Осъществяване на процедури по Регламент (ЕО) № 1896/2006 на ЕП и Съвета от 12.12.2006г. за създаването на процедура за европейска заповед за изпълнение; Регламент (ЕО)№ 805/2004 на ЕП и Съвета от 21.04.2004г. за въвеждането на ЕИО при безспорни вземания; Регламент (ЕО) № 861/2007 на ЕП и Съвета от 11.07.2007г. за създаването на европейска процедура за искове с малък материален интерес.